ENG şirketler grubunun hiçbir ülkede temsilciliği veya pazarlama yetkilisi bulunmamaktadır.
En güvenli ve en doğru ticari işbirliği ENG aracılığıyla gerçekleşir